Uprzywilejowanie udziału

Lis i jaskółka

Marcin Bartyński            30 grudnia 2013            2 komentarze

Pamiętasz wiersz Jana Brzechwy „Lis i jaskółka”? (Czy wiesz, że Jan Brzechwa był adwokatem?) Namówił lis jaskółkę, By z nim zawarła spółkę. Myślisz, że mogła to być spółka z o. o.? „To – rzecze – proste całkiem: Mam pola pręt z kawałkiem, Coś na nim zasadzimy, A przed nadejściem zimy Zbierzemy plon pomału, Pół na […]

Uprzywilejowanie udziału

Marcin Bartyński            10 czerwca 2013            Komentarze (0)

Uprzywilejowanie udziału jest instytucją, która pozwala mniejszościowemu wspólnikowi (lub wspólnikowi o równej liczbie udziałów) zyskać dominującą pozycję w spółce z o. o. W jaki sposób można uprzywilejować udział? Kodeks spółek handlowych wymienia cztery przykładowe sposoby: 1. Uprzywilejowanie co do głosu. Co do zasady jeden udział oznacza jeden głos podczas głosowania na zgromadzeniu wspólników. Umowa spółki może […]