Skontaktuj się

umowa spółki z o. o.

Większość wspólników spółek z o. o. nie zdaje sobie sprawy z przykrych konsekwencji, jakie może nieść za sobą konflikt ze współmałżonkiem. Udziały w spółce z o. o. są objęte wspólnością majątkową Jeżeli: nie zawierałeś z małżonkiem żadnej umowy majątkowej, udziały zostały nabyte lub objęte ze środków wspólnych, a nie kawalerskich, to udziały te wchodzą w […]

W 2015 roku czytelnicy trafiali na bloga wpisując w wyszukiwarkę między innymi następujące frazy: Przeniesienie licencji transportowej. Przedsiębiorca transportowy nie może sprzedać licencji transportowej innej osobie. Jest jednak sposób na przeniesienie takiej licencji. Pisałem o tym w artykule „Przeniesienie licencji transportowej na innego przedsiębiorcę„. Plan przekształcenia przedsiębiorcy wzór. Plan przekształcenia wymaga formy aktu notarialnego i powinien być […]

Kiedyś narzekałem, że niektórzy przedsiębiorcy w ogóle nie interesują się, co się stanie z ich majątkiem w przypadku ich śmierci. Nie przejmują się losem swoich krewnych-spadkobierców (polecam wpis „Po nas choćby potop!„). Myślę jednak, że owi przedsiębiorcy są w mniejszości, bo większość z nas nie ma po prostu świadomości, że sprawy majątkowe dotyczące przesiębiorstwa można […]

Umowa spółki z o. o. to podstawa

Marcin Bartyński23 września 2015Komentarze (0)

Dlatego przygotowałem listę pytań, taką mini-ankietę, którą zawsze wysyłam swojemu klientowi zaraz na początku procesu przekształcenia. Na podstawie odpowiedzi przygotowuję projekt aktu założycielskiego (umowy spółki). Jedną z najistotniejszych kwestii jest to, czy docelowo spółka ma mieć więcej wspólników, czy tylko Ciebie jako jedynego wspólnika. Jeżeli więcej – to, czy chcesz zachować kontrolę nad spółką? I w jaki […]

W czerwcu 2015 r. czytelnicy trafili na bloga wpisując w wyszukiwarce między innymi następujące frazy:   Zarząd powołanie na 5 lat. Jeżeli zarząd ma być powołany na 5 lat, to przede wszystkim umowa spółki powinna regulować czas trwania kadencji tego organu. Zgodnie z KSH, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia […]