umorzenie udziału

Automatyczne umorzenie udziałów

Marcin Bartyński            28 maja 2013            Komentarze (0)

Umowa spółki może stanowić, że po zaistnieniu określonego zdarzenia udziały wspólnika ulegają umorzeniu (unicestwieniu). Tym zdarzeniem może być np. zmiana przedmiotu działalności spółki, złożenie przez wspólnika oświadczenia o wystąpieniu ze spółki (piszę o tym w poście „Czy możliwe jest wypowiedzenie umowy spółki?„), sprawozdanie finansowe przez trzy kolejne lata obrotowe wskazuje, że spółka ponosi straty, niewniesienie […]

Czy można wypowiedzieć umowę spółki z o. o.?

Marcin Bartyński            06 maja 2013            Komentarze (0)

Niektórzy uważają, że wspólnik nie może wypowiedzieć umowy spółki z o. o. i w ten sposób wystąpić ze spółki. W związku z tym do umowy spółki nie można wprowadzić postanowień takich, jak: „Każdy wspólnik może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia” czy „Wspólnik może wystąpić ze spółki przez złożenie oświadczenia o […]