przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o. o.

Głosowanie nad uchwałą o przekształceniu spółki jawnej w spółkę z o. o.

Marcin Bartyński            14 sierpnia 2013            Komentarze (1)

Dla podjęcia uchwały o przekształceniu spółki jawnej w spółkę z o. o. wymagana jest jednomyślność wszystkich wspólników. Załóżmy jednak, że umowa spółki jawnej wyłącza od prowadzenia spraw spółki niektórych wspólników. Albo stanowi, że uchwały w sprawach przekraczających zwykły zarząd (a taką jest niewątpliwie uchwała o przekształceniu) zapadają większością np. 2/3 głosów. Czy w takim przypadku […]