Skontaktuj się

przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o. o.

Dzisiaj klient zapytał mnie, czy po przekształceniu spółki jawnej w spółkę komandytową nowa spółka będzie miała ten sam NIP i ten sam numer REGON, co przed przekształceniem. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, sięgnąłem po ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zgodnie z przepisami tej ustawy NIP przechodzi na nową spółkę w wypadku: […]

W sierpniu 2015 r. czytelnicy trafiali na bloga wpisując w wyszukiwarce między innymi takie frazy: Czy przy przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o.o. traci się koncesję na alkohol? Nie, spółka z o. o. po przekształceniu staje się podmiotem tej koncesji. Kapitał zakładowy spółki przekształconej. Ustala się go na podstawie sumy bilansowej i powinien wynosić co najmniej […]

Dostałem od kolejnego czytelnika kolejnego maila o przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o. o. Kiedy można podjąć uchwałę o przekształceniu? Czy dopiero po otrzymaniu opinii biegłego? Dokładnie tak. Najpierw biegły – wyznaczony przez sąd na wniosek wspólników – powinien zbadać aktywa i pasywa spółki. Po otrzymaniu opinii wspólnicy mogą podjąć uchwałę o przekształceniu. Jak […]

Wracam do tematu przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o. o. – tym razem w kontekście koncesji na sprzedaż alkoholu. Wspólnicy spółki cywilnej prowadzili działalność – sklep, bar czy restaurację – między innymi w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Oczywiście wspólnicy posiadali odpowiednią koncesję. Postanowili dobrać sobie współpracownika; chcieli, aby został następnym wspólnikiem. Całe szczęście, że […]

Napisała do mnie czytelniczka z pytaniem o możliwość przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o. o.: Na swoim blogu pisze Pan o przekształceniu jdg w spółę z o. o. czy możliwe jest przekształcenie sp. cywilnych w sp z o. o.? Odpowiedź może być tylko jedna: oczywiście, że tak! Rozszerzając nieco odpowiedź na to pytanie, chciałbym wam […]