Skontaktuj się

przekształcenie restauracji w spółkę z o. o.

Gmina cofnęła czytelnikowi zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Aby ubiegać się o nowe zezwolenie, musi poczekać trzy lata. Czytelnik spytał, czy po przekształceniu działalności w spółkę też musiałby czekać trzy lata. Kiedy gmina może cofnąć zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych? Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wymienia różne przyczyny cofnięcia zezwolenia. Podam tutaj […]