odpowiedzialność członków zarządu

Co powinno znaleźć się na papierze firmowym spółki?

Marcin Bartyński            22 stycznia 2014            Komentarze (1)

Mało kto pamięta o pewnym obowiązku, który jest prosty do wykonania, ale jego niespełnienie grozi karą grzywny do pięciu tysięcy złotych. Czy wiesz, że wystawiane przez Twoją spółkę faktury, noty księgowe, pisma reklamacyjne, zamówienia handlowe, oświadczenia o potrąceniu itp. powinny zawierać: 1) firmę spółki, jej siedzibę i adres, 2) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana […]

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki z o. o.

Marcin Bartyński            27 kwietnia 2013            Komentarze (0)

Wielu członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością żyje w przeświadczeniu, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za długi spółki. Jest to błędne przeświadczenie. W określonych przypadkach członek zarządu odpowiada za zobowiązania zarówno cywilne, jak i podatkowe spółki. Przyjrzyjmy się krótko zasadom tej odpowiedzialności. Jeżeli przeciwko spółce toczy się egzekucja komornicza, która okaże się bezskuteczna, wierzyciel może […]