łączenie się spółek

Połączenie spółek kapitałowych

Marcin Bartyński            09 października 2013            Komentarze (0)

W zeszłym miesiącu udało mi się z sukcesem przejść przez procedurę łączenia dwóch spółek kapitałowych, a były to małe (pod względem liczby wspólników), rodzinne spółki z o. o.   Cała procedura przebiegła błyskawicznie i wcale nie ciągnęła się, jak to często bywa, miesiącami. Przy łączeniu małych spółek warto skorzystać z dobrodziejstwa art. 516 § 7 […]

Uchwała o połączeniu spółek bez formalnego zwołania zgromadzenia wspólników

Marcin Bartyński            07 sierpnia 2013            Komentarze (0)

W małych spółkach powszechne jest podejmowanie uchwał „w trybie art. 240 KSH”, tj. bez formalnego zwołania zgromadzenia wspólników. Jest to możliwe – pod warunkiem, że w zgromadzeniu biorą udział wszyscy wspólnicy (lub ich przedstawiciele), a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Czy można podjąć uchwałę […]