jednoosobowa sp. z o. o.

Przekształcenie JDG w spółkę dwuosobową

Marcin Bartyński            09 lutego 2015            2 komentarze

Buszując ostatnio po sieci, trafiłem na ciekawe pytanie zadane na jednym z for internetowych: „Czy jest możliwe przekształcenie JDG w spółkę z o. o. – i to w dwuosobową spółkę z o. o.?”. Z pozoru nie ma nic ciekawego w tym pytaniu, bo odpowiedź jest prosta: firmę można przekształcić tylko w jednoosobową spółkę z o. […]

Dzisiaj ZUS obchodzi swoje święto

Marcin Bartyński            10 stycznia 2015            3 komentarze

Dzisiaj dziesiąty – święto ZUSu. Dzisiaj bowiem upływa dla przedsiębiorców termin opłacenia składki za grudzień. Jeżeli jesteś wspólnikiem jednoosobowej spółki z o. o., to musisz opłacać składki tak, jak prowadzący jdg. Możesz uwolnić się od tego obowiązku, zbywając część udziałów zaufanej osobie.

Spółka przekształcona jest spółką jednoosobową

Marcin Bartyński            11 lipca 2013            4 komentarze

Jednym ze skutków przekształcenia działalności w spółkę z o. o. jest to, że przedsiębiorca staje się z dniem przekształcenia jedynym wspólnikiem spółki przekształconej. Zatem działalność zostaje przekształcona w jednoosobową spółkę z o. o. O mankamentach jednoosobowych spółek pisałem tutaj. Jednym ze sposobów uniknięcia tych mankamentów jest po prostu zbycie niewielkiej części udziałów (np. 10%) innej […]

Jednoosobowa spółka z o. o.

Marcin Bartyński            25 maja 2013            Komentarze (0)

Czy jednoosobowa spółka z o. o. jest opłacalna? 1. W spółce jednoosobowej w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki (nie dotyczy to zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego). Jeżeli więc wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu, spółkę może reprezentować tylko pełnomocnik. 2.Upraszczając, można powiedzieć, że umowy zawierane pomiędzy wspólnikiem a spółką powinny mieć formę […]