dopłaty wspólników

Wzór uchwały o dopłatach wspólników

Marcin Bartyński            27 kwietnia 2013            Komentarze (0)

  Poniżej zamieszczam przykładowy wzór uchwały o nałożeniu na wspólników obowiązków uiszczenia dopłat. Oczywiście, dla spełnienia wymogów przewidzianych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych konieczne będzie również sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników, który będzie zawierał między innymi takie dane, jak  informacja o liczbie oddanych głosów. ZAŁĄCZNIK nr 2 do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki ABC sp. z […]

Dopłaty wspólników

Marcin Bartyński            27 kwietnia 2013            Komentarze (0)

  Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, to: 1) jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w terminie wskazanym w uchwale, zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych (dzisiaj wynoszą one 13% w skali roku), 2) jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w terminie wskazanym w uchwale, spółka może żądać od niego odszkodowania wynikłego ze zwłoki, 3) dopłaty mogą […]

W jaki sposób spółka z o. o. może pozyskać fundusze na inwestycje?

Marcin Bartyński            27 kwietnia 2013            Komentarze (0)

  Jednym ze sposobów na dofinansowanie spółki są dopłaty wspólników. Aby spółka mogła żądać od wspólników dopłat, muszą być spełnione dwa warunki: 1) umowa spółki musi zobowiązywać wspólników do dopłat (zatem jeżeli umowa spółki nie przewiduje takiego obowiązku, należy ją zmienić w tym zakresie – w takim wypadku dla zmiany umowy spółki wymagana jest jednomyślna uchwała wspólników), 2) wspólnicy […]