Skontaktuj się

Automatyczne umorzenie udziałów

Marcin Bartyński28 maja 2013Komentarze (0)

Umowa spółki może stanowić, że po zaistnieniu określonego zdarzenia udziały wspólnika ulegają umorzeniu (unicestwieniu). Tym zdarzeniem może być np. zmiana przedmiotu działalności spółki, złożenie przez wspólnika oświadczenia o wystąpieniu ze spółki (piszę o tym w poście „Czy możliwe jest wypowiedzenie umowy spółki?„), sprawozdanie finansowe przez trzy kolejne lata obrotowe wskazuje, że spółka ponosi straty, niewniesienie przez wspólnika w wymaganym terminie uchwalonych dopłat, niepowołanie wspólnika do zarządu. Przesłanki umorzenia udziałów danego wspólnika powinny być szczegółowo opisane w umowie.

Jeżeli umorzenie ma nastąpić przez obniżenie kapitału zakładowego, konieczna jest uchwała zarządu. Jeżeli umorzenie ma nastąpić z czystego zysku, uchwała zarządu nie jest konieczna.

 

Automatyczne umorzenie udziałów może nastąpić tylko za wynagrodzeniem wspólnika, którego udziały podlegają umorzeniu.

Umowa spółki może stanowić, że zaistnienie któregoś z wyżej wymienionych zdarzeń powoduje umorzenie części udziałów należących do danego wspólnika lub wszystkich jego udziałów (zatem może to doprowadzić do wyłączenia wspólnika ze spółki).


Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 490 321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: