Automatyczne umorzenie udziałów

Marcin Bartyński            28 maja 2013            Komentarze (0)

Umowa spółki może stanowić, że po zaistnieniu określonego zdarzenia udziały wspólnika ulegają umorzeniu (unicestwieniu). Tym zdarzeniem może być np. zmiana przedmiotu działalności spółki, złożenie przez wspólnika oświadczenia o wystąpieniu ze spółki (piszę o tym w poście „Czy możliwe jest wypowiedzenie umowy spółki?„), sprawozdanie finansowe przez trzy kolejne lata obrotowe wskazuje, że spółka ponosi straty, niewniesienie przez wspólnika w wymaganym terminie uchwalonych dopłat, niepowołanie wspólnika do zarządu. Przesłanki umorzenia udziałów danego wspólnika powinny być szczegółowo opisane w umowie.

Jeżeli umorzenie ma nastąpić przez obniżenie kapitału zakładowego, konieczna jest uchwała zarządu. Jeżeli umorzenie ma nastąpić z czystego zysku, uchwała zarządu nie jest konieczna.

 

Automatyczne umorzenie udziałów może nastąpić tylko za wynagrodzeniem wspólnika, którego udziały podlegają umorzeniu.

Umowa spółki może stanowić, że zaistnienie któregoś z wyżej wymienionych zdarzeń powoduje umorzenie części udziałów należących do danego wspólnika lub wszystkich jego udziałów (zatem może to doprowadzić do wyłączenia wspólnika ze spółki).


{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: