Skontaktuj się

luty 2020

Dwa tygodnie temu Prezes GUS ogłosił, że w 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5 169, 06 zł. Oznacza to, że wzrosła opłata od wniosku o wpis do rejestru podmiotów leczniczych. Wysokość tej opłaty wynosi bowiem 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ubiegły rok. Zatem w 2020 r. opłata od wniosku wynosi 517 zł.

Na chwilę obecną największym kosztem przekształcenia działalności w spółkę z o. o. sp. komandytową jest wynagrodzenie biegłego rewidenta. Koszt ten ponosi się dwa razy: najpierw przy badaniu przez biegłego rewidenta planu przekształcenia jdg w spółkę z o. o., później przy badaniu planu przekształcenia spółki z o. o. w spółkę komandytową. Jednakże 1 marca 2020 r. […]