Kwiecień 2018

On Lemon jest spółką z o. o. sp. komandytową

Marcin Bartyński            20 kwietnia 2018            Komentarze (0)

W zeszłym roku Dziennik Zachodni napisał o historii sporu pomiędzy wdową po Johnie Lennonie a producentem słynnych lemoniad produkowanych w Katowicach (dawniej pod nazwą John Lemon, dzisiaj On Lemon). Prawnicy Yoko Ono mieli zażądać „ogromnego odszkodowania” oraz zabezpieczenia majątku firmy na pokrycie kosztów procesu. Sprawa miała toczyć się w Hadze. Podobno wszystko zaczęło się od […]

Jakie dokumenty do KRS przy przekształceniu

Marcin Bartyński            10 kwietnia 2018            Komentarze (0)

Składając wniosek o rejestrację spółki przekształconej, trzeba przygotować cały plik dokumentów – formularze, akty notarialne, oświadczenia i inne. Od zeszłego miesiąca cały ten plik dokumentów należy uzupełnić o dwa dodatkowe: dokument obejmujący zgodę na powołanie członka zarządu lub prokurenta oraz ich adresy do doręczeń, listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę […]