Kwiecień 2018

On Lemon jest spółką z o. o. sp. komandytową

Marcin Bartyński            20 kwietnia 2018            Komentarze (1)

W zeszłym roku Dziennik Zachodni napisał o historii sporu pomiędzy wdową po Johnie Lennonie a producentem słynnych lemoniad produkowanych w Katowicach (dawniej pod nazwą John Lemon, dzisiaj On Lemon). Prawnicy Yoko Ono mieli zażądać „ogromnego odszkodowania” za naruszenie dobrego imienia zmarłego artysty oraz zabezpieczenia majątku firmy na pokrycie kosztów procesu. Sprawa miała toczyć się w […]

Jakie dokumenty do KRS przy przekształceniu

Marcin Bartyński            10 kwietnia 2018            Komentarze (0)

Składając wniosek o rejestrację spółki przekształconej, trzeba przygotować cały plik dokumentów – formularze, akty notarialne, oświadczenia i inne. Od zeszłego miesiąca cały ten plik dokumentów należy uzupełnić o dwa dodatkowe: dokument obejmujący zgodę na powołanie członka zarządu lub prokurenta oraz ich adresy do doręczeń, listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę […]