Skontaktuj się

maj 2016

Prowadzisz działalność gospodarczą, jednym z elementów Twojego przedsiębiorstwa jest nieruchomość. Przekształcasz się w spółkę z o. o. – przechodzisz przez wszystkie etapy, wiadomo: plan przekształcenia, biegły rewident, oświadczenie o przekształceniu, wreszcie rejestracja spółki z o. o. Teraz warto by było ujawnić w księdze wieczystej, że spółka jest właścicielem nieruchomości. Składasz wniosek o wpis, po jakimś […]

Zgoda małżonka na przekształcenie

Marcin Bartyński16 maja 20165 komentarzy

Ostatnio obsługiwałem we Wrocławiu przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. Działalność prowadził pewien żonaty pan. Jego żona nie prowadziła jdg, a mimo to przedsiębiorstwo, którego dotyczyło przekształcenie, było objęte wspólnością majątkową małżeńską. W CEiDG status „małżeńska wspólność majątkowa” został oznaczony na „tak”. Dlatego też żona owego biznesmena musiała wyrazić zgodę na przekształcenie. Jak by […]