Skontaktuj się

marzec 2016

Były kiedyś takie czasy, gdy udzielano przedsiębiorcom transportowym zezwoleń na wykonywanie transportu międzynarodowego rzeczy na okresy półwieczne. Tak też było w przypadku M. M. — przedsiębiorcy z S. W marcu 2004 r. (jeszcze przed przystąpieniem Polski do UE) uzyskał licencję na wykonywanie transportu międzynarodowego aż do 2052 r. (na 48 lat). Polska przystąpiła do UE w maju […]

Czytelnicy bloga często mnie pytają o czas przekształcenia. Ile to wszystko będzie trwało? To zależy. Czas przekształcenia niewielkiego przedsiębiorcy może zamknąć się w ok. 3-4 miesiącach. Jeżeli na początku kwietnia zlecisz księgowej przygotowanie sprawozdania finansowego, to pewnie będzie ono gotowe po ok. 3 tygodniach, np. 25 kwietnia. Dzięki temu plan przekształcenia zostanie sporządzony np. 29 kwietnia. […]

W zeszłym roku zgłosił się do mnie klient, który chciał kupić od jednego z mazowieckich przedsiębiorców sklep z zezwoleniem na sprzedaż alkoholu. Jak zapewne wiesz, nie można kupić tak po prostu zezwolenia na sprzedaż alkoholu – przeniesienie sklepu na inną osobę doprowadzi do cofnięcia zezwolenia. Dlatego konieczne było najpierw przekształcenie działalności gospodarczej prowadzonej przez owego mazowieckiego przedsiębiorcę w […]