Skontaktuj się

lipiec 2014

We Wrocławiu działa tylko jeden sąd rejestrowy i obsługuje sprawy rejestrowe z całego Dolnego Śląska. Sąd ten dysponuje dwoma wydziałami, które mieszczą się przy ul. Poznańskiej 16, z tym że jeden wydział obsługuje wyłączenie sprawy z Wrocławia, a drugi wydział – z pozostałych miejscowości na Dolnym Śląsku. Jeżeli zatem siedziba Twojej spółki ma się mieścić […]

Spółka kapitałowa: SSD sp. z o. o. sprzedała Janowi Kowalskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą „Jan Kowalski Transport i Spedycja Wrocław-Katowice” 10 samochodów ciężarowych za cenę 1 100 000 zł. SSD sp. z o. o. wykonała umowę i w umówionym miejscu i o umówionym czasie wydała kupującemu samochody. Jan Kowalski osobiście nadzorował czynności odbiorowe i […]