Skontaktuj się

marzec 2014

Poprzedni wpis o historii rolnika i pewnej kobiety – wspólników spółki cichej podczas okupacji niemieckiej  („Zwrócenie się przez wspólnika o pomoc do żandarmerii niemieckiej podczas okupacji”) tylko pozornie nie miał nic wspólnego z rejestracją spółki z o. o. Historia tej spółki pokazuje, jak ważne jest zaufanie pomiędzy wspólnikami. Dobrze funkcjonująca spółka powinna opierać się na […]

Mówi się, że w dzisiejszych czasach ciężko jest prowadzić biznes. Co dopiero podczas II wojny światowej! Pewien człowiek (chyba rolnik) w 1935 r. zawarł z właścicielem młyna umowę dzierżawy tego młyna na lat 12 (do 1947 r.). Następnie ów domniemany rolnik na około 4 miesiące przed wybuchem II wojny światowej (w maju 1939 r.) zawarł […]

Jakieś osiemdziesiąt lat temu Sąd Najwyższy – na gruncie obowiązującego wtedy Kodeksu handlowego – analizował następującą sprawę. Otóż w latach 30. ubiegłego wieku ówczesny sąd rejestrowy we Lwowie zarządził wykreślenie z rejestru spółki „Bracia B. eksport chmielu i artykułów browarnianych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością„. Jedną z przyczyn tej decyzji sądu było to, że wspólnicy spółki, […]

Jakiś czas temu zapadł wyrok, w którym Naczelny Sąd Administracyjny tłumaczył, jak powinno wyglądać uzasadnienie wyroku. Otóż NSA stwierdził, że: Prawidłowo sporządzone uzasadnienie wyroku, mówiąc obrazowo, powinno być, jak garnitur uszyty na miarę, a nie jak garnitur pierwszy lepszy zdjęty w sklepie z wieszaka, który może kupić każdy klient i będzie jakoś pasował. Parafrazując słowa NSA, […]