Skontaktuj się

październik 2013

Pomysłowi dłużnicy dobrze wiedzą, jak radzić sobie z natrętnymi wierzycielami. Np. właściciel jednej z poznańskich kamienic, będąc zadłużony na kwotę 6 mln zł w pewnej holenderskiej firmie, znalazł taki sposób: w ugodzie sądowej zobowiązał się do płacenia dwójce swoich nieślubnych dzieci alimentów w wysokości 100 tys. zł miesięcznie; ponadto miał im zapłacić ponad 6 mln […]

W środę 23 października 2013 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Istotą tej noweli jest to, że CITem oprócz spółek kapitałowych będą objęte również spółki komandytowo-akcyjne, pomimo że SK-A nie są osobami prawnymi. Początkowo Ministerstwo Finansów, z inicjatywy którego została przegłosowana nowelizacja, proponowało objęcie CITem również spółki komandytowe. Jak przebiegał […]

Jakie są konsekwencje przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o. o.? Przede wszystkim na spółkę w dniu przekształcenia przechodzą wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego (np. spółka staje się stroną wszystkich umów zawartych przez przedsiębiorcę). Zasadą jest też, że na spółkę przechodzą wszelkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem. Jak […]

Połączenie spółek kapitałowych

Marcin Bartyński09 października 2013Komentarze (0)

W zeszłym miesiącu udało mi się z sukcesem przejść przez procedurę łączenia dwóch spółek kapitałowych, a były to małe (pod względem liczby wspólników), rodzinne spółki z o. o.   Cała procedura przebiegła błyskawicznie i wcale nie ciągnęła się, jak to często bywa, miesiącami. Przy łączeniu małych spółek warto skorzystać z dobrodziejstwa art. 516 § 7 […]