Skontaktuj się

sierpień 2013

Prędzej czy później w dobrze prosperującej spółce przychodzi taki czas, że wysokość kapitału zakładowego przewidziana w umowie jest niewystarczająca i wspólnicy chcą go podwyższyć. Podwyższenie kapitału zakładowego – co do zasady – może odbyć się przez zmianę umowy spółki. Jest to logiczne, skoro jednym z obligatoryjnych elementów umowy spółki jest właśnie wskazanie wysokości kapitału zakładowego […]

Dla podjęcia uchwały o przekształceniu spółki jawnej w spółkę z o. o. wymagana jest jednomyślność wszystkich wspólników. Załóżmy jednak, że umowa spółki jawnej wyłącza od prowadzenia spraw spółki niektórych wspólników. Albo stanowi, że uchwały w sprawach przekraczających zwykły zarząd (a taką jest niewątpliwie uchwała o przekształceniu) zapadają większością np. 2/3 głosów. Czy w takim przypadku […]

Niewątpliwą wadą spółki z o. o. jest fakt podwójnego opodatkowania podatkiem dochodowym. Najpierw podatek od osiągniętego dochodu płaci spółka jako osoba prawna. Potem ten opodatkowany już zysk spółki jest dzielony pomiędzy wspólników, którzy również muszą co do zasady zapłacić swój podatek dochodowy. Jest jednak kilka sposobów na zmniejszenie skutków podwójnego opodatkowania. Oto jeden ze sposobów. […]

W małych spółkach powszechne jest podejmowanie uchwał „w trybie art. 240 KSH”, tj. bez formalnego zwołania zgromadzenia wspólników. Jest to możliwe – pod warunkiem, że w zgromadzeniu biorą udział wszyscy wspólnicy (lub ich przedstawiciele), a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Czy można podjąć uchwałę […]