Skontaktuj się

czerwiec 2013

Każdy przedsiębiorca prowadzi działalność pod jakąś „nazwą”. Np. „Jan Kowalski – Naprawa maszyn”. Przepisy kodeksu cywilnego określają ową „nazwę” terminem – „firma„. Każdy przedsiębiorca posługuje się nazwą swojego przedsiębiorstwa (czyli firmą) w kontaktach z klientami, na fakturze, na wizytówce, być może na szyldzie przed wejściem do lokalu. Czy Jan Kowalski po przekształceniu działalności w spółkę […]

Jednym z mankamentów przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o. o. jest to, że tak naprawdę nie wiadomo, w którym dokładnie dniu owo przekształcenie nastąpi. Przypomnę tylko, że tutaj opisałem całą procedurę przekształcenia. Ostatnim jej etapem jest dokonanie wpisu przez sąd rejestrowy i wykreślenie przedsiębiorcy w ewidencji. Jednakże nigdy nie możemy być pewni, kiedy sąd […]

Uprzywilejowanie udziału

Marcin Bartyński10 czerwca 2013Komentarze (0)

Uprzywilejowanie udziału jest instytucją, która pozwala mniejszościowemu wspólnikowi (lub wspólnikowi o równej liczbie udziałów) zyskać dominującą pozycję w spółce z o. o. W jaki sposób można uprzywilejować udział? Kodeks spółek handlowych wymienia cztery przykładowe sposoby: 1. Uprzywilejowanie co do głosu. Co do zasady jeden udział oznacza jeden głos podczas głosowania na zgromadzeniu wspólników. Umowa spółki może […]

Pierwszą opłatą, jaką będziesz musiał ponieść, będzie wynagrodzenie dla księgowego za sporządzenie sprawozdania finansowego i bilansu – w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i regionu wynagrodzenie może wynieść kilka-kilkanaście tysięcy złotych (z reguły będzie zaczynać się od ok. 2 000 zł). Następne koszty to: – plan przekształcenia – 246 zł (200 zł taksa notarialna, 46 zł […]

Tutaj opisałem poszczególne etapy przekształcenia przedsiębiorcy w sp. z o. o. W dzisiejszym wpisie wymienię poszczególne dokumenty, jakimi musisz dysponować, żeby przekształcenie dopiąć na ostatni guzik. Po pierwsze, musisz zlecić księgowemu sporządzenie bilansu i sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia. Z tymi dokumentami udajesz się do notariusza w celu sporządzenia planu przekształcenia. Następnie sporządzasz wniosek o […]