Skontaktuj się

maj 2013

Niektórzy uważają, że wspólnik nie może wypowiedzieć umowy spółki z o. o. i w ten sposób wystąpić ze spółki. W związku z tym do umowy spółki nie można wprowadzić postanowień takich, jak: „Każdy wspólnik może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia” czy „Wspólnik może wystąpić ze spółki przez złożenie oświadczenia o […]

Przepisy kodeksu spółek handlowych dają możliwość przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Najpierw wymienię w punktach poszczególne etapy przekształcenia: 1. sporządzenie planu przekształcenia (najpierw księgowy sporządza bilans i sprawozdanie finansowe – z tymi dokumentami należy udać się do notariusza, który na ich podstawie sporządza plan przekształcenia wraz z treścią aktu założycielskiego […]

I. Pierwszym wydatkiem są koszty sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Na koszty sporządzenia umowy składają się: – taksa notarialna – określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – powiększona o podatek VAT; przy spółce z kapitałem zakładowym 5 000 zł taksa notarialna wyniesie 196, 80 zł; notariusze czasami do […]