Skontaktuj się

Maj 2013

  1. Firma i siedziba spółki Zanim przystąpisz do sporządzania umowy spółki, sprawdź tutaj, czy inna spółka funkcjonująca na tym samym rynku nie działa już pod nazwą, jaką zamierzałeś nadać swojej spółce. O firmie spółki z o. o. piszę więcej tutaj (warto wiedzieć, że w firmie spółki nie można umieścić wyrazu „bracia”, jeżeli wspólnicy nie są […]

Przy zawieraniu umowy spółki z o. o. warto dokładnie przemyśleć postanowienia regulujące działanie zarządu. Niedbała regulacja w tym przedmiocie może być źródłem wielu problemów w przyszłości. Jeżeli umowa spółki będzie milczeć na temat długości kadencji zarządu, to mandat każdego członka zarządu wygaśnie z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy […]

Odpisy KRS

Marcin Bartyński22 maja 2013Komentarze (0)

Ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości możesz pobrać i wydrukować aktualny „odpis KRS” dowolnego podmiotu ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców. Pobrany ze strony internetowej „odpis” (zgodnie z nazewnictwem ustawowym – „aktualna informacja o podmiotach wpisanych do Rejestru”) ma zrównaną moc z odpisem wydanym przez sąd rejestrowy. Jeżeli jakaś instytucja zażąda od Ciebie aktualnego odpisu, możesz go pobrać […]

  Jednym z etapów powstawania spółki jest pokrycie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładów do spółki. Wspólnik może wnieść do spółki dwa rodzaje wkładów: – wkłady pieniężne, – wkłady niepieniężne (tzw. aporty). Wniesienie wkładu pieniężnego polega na wpłacie gotówki do kasy spółki lub na przelewie pieniężnym na rachunek spółki. W zasadzie wkłady pieniężne powinny być wniesione […]

Jak zbyć/nabyć udziały w spółce z o.o.? Po pierwsze, musisz zorientować się, co na ten temat mówi umowa spółki. Jest to bardzo ważne, gdyż umowa spółki może uzależnić sprzedaż udziału od zgody spółki lub w inny sposób ograniczyć (np. poprzez prawo pierwokupu przysługujące wspólnikom). Jeżeli nie masz dostępu do umowy spółki, możesz złożyć wniosek do […]