Skontaktuj się

kwiecień 2013

  Najprostszym rozwiązaniem jest złożenie rezygnacji któremuś z pozostałych członków zarządu. A co w przypadku, gdy zostałeś ostatnim członkiem zarządu, albowiem pozostali złożyli rezygnację na Twoje ręce? Sam sobie nie możesz skutecznie doręczyć oświadczenia o rezygnacji. W tej sytuacji, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej, takie oświadczenie powinno zostać złożone prawidłowo zwołanemu zgromadzeniu wspólników. […]

  Załóżmy, że jesteś członkiem jednoosobowego zarządu w jakiejś spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i z jakichś powodów chcesz zrezygnować z pełnienia tej funkcji, choć do końca kadencji zostało sporo czasu. W jaki sposób możesz doprowadzić do wygaszenia swojego mandatu przed upływem kadencji? Kodeks spółek handlowych wymienia kilka sytuacji, w które prowadzą do wygaśnięcia mandatu przed końcem kadencji: […]

Wzór uchwały o dopłatach wspólników

Marcin Bartyński27 kwietnia 2013Komentarze (0)

  Poniżej zamieszczam przykładowy wzór uchwały o nałożeniu na wspólników obowiązków uiszczenia dopłat. Oczywiście, dla spełnienia wymogów przewidzianych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych konieczne będzie również sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników, który będzie zawierał między innymi takie dane, jak  informacja o liczbie oddanych głosów. ZAŁĄCZNIK nr 2 do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki ABC sp. z […]

Dopłaty wspólników

Marcin Bartyński27 kwietnia 2013Komentarze (0)

  Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, to: 1) jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w terminie wskazanym w uchwale, zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych (dzisiaj wynoszą one 13% w skali roku), 2) jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w terminie wskazanym w uchwale, spółka może żądać od niego odszkodowania wynikłego ze zwłoki, 3) dopłaty mogą […]

  Jednym ze sposobów na dofinansowanie spółki są dopłaty wspólników. Aby spółka mogła żądać od wspólników dopłat, muszą być spełnione dwa warunki: 1) umowa spółki musi zobowiązywać wspólników do dopłat (zatem jeżeli umowa spółki nie przewiduje takiego obowiązku, należy ją zmienić w tym zakresie – w takim wypadku dla zmiany umowy spółki wymagana jest jednomyślna uchwała wspólników), 2) wspólnicy […]