Trzy rzeczy, na które powinieneś zwrócić uwagę przy przekształceniu stacji benzynowej w spółkę z o. o.

Marcin Bartyński            17 listopada 2016            Komentarze (1)

W ostatnim czasie docierały do mnie sygnały, że właściciele stacji benzynowych chcą się przekształcać w spółkę z o. o. Przed podjęciem decyzji o przekształceniu powinni oni zbadać, czy z dniem przekształcenia spółce z o. o. będą przysługiwać uprawnienia wynikające z zezwoleń nadanych jednoosobowym przedsiębiorcom chcącym się przekształcać.

Po pierwsze, czy na spółkę przekształconą przejdą uprawnienia wynikające z zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego? Jeżeli masz wątpliwości, to możesz wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Tak właśnie zrobił jeden z przedsiębiorców. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, że wszystkie dotychczas otrzymane uprawnienia, nadane numery w urzędzie celnym dotyczące prowadzenia składu podatkowego oraz składu pozostaną bez zmian po wpisaniu spółki do rejestru. Wyjątkiem jest aktualizacja danych w systemie EMCS. Więcej przeczytasz o tym tutaj.

Po drugie, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co z koncesją na obrót paliwami ciekłymi. Przejdzie czy nie przejdzie na spółkę przekształconą?

Po trzecie, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. O tym zezwoleniu pisałem kilka razy na łamach tego bloga – przede wszystkim w kontekście baru czy sklepu.

Niektóre stacje mogą dodać „po czwarte”, gdyż korzystają z uprawnień wynikających z licencji transportowej.

Moim zdaniem cały proces przekształcenia stacji benzynowej w spółkę z o. o. należy zacząć od przeanalizowania tych trzech czy czterech aspektów.

Czy jest możliwe przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę komandytową?

Marcin Bartyński            27 października 2016            Komentarze (0)

Nie, takie przekształcenie nie jest możliwe. Przepisy nie przewidują przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę komandytową.

A to dlatego, że działalność gospodarczą można przekształcić tylko w spółkę jednoosobową, a w spółce komandytowej musi być co najmniej dwóch wspólników (nie ma możliwości rejestracji spółki komandytowej tylko z jednym wspólnikiem).

Jednakże w praktyce takie przekształcenia mają miejsce.

Przedsiębiorcy najpierw przekształcają się w jednoosobową spółkę z o. o. Potem przyjmują do spółki drugiego wspólnika. I przekształcają spółkę z o. o. w spółkę komandytową.

Jak internauci trafili na bloga w ciągu ostatnich 30 dni?

Marcin Bartyński            03 października 2016            Komentarze (0)

Wpisując między innymi takie słowa kluczowe:

Jak przekształcić firmę w spółkę z o. o.  W pierwszym etapie przygotuj sprawozdanie finansowe i wycenę składników majątku oraz projekty aktu założycielskiego i oświadczenia o przekształceniu. Z tymi dokumentami udaj się do notariusza – w celu sporządzenia planu przekształcenia. W kolejnym etapie złóż wniosek o powołanie biegłego rewidenta – biegły zbada, czy plan przekształcenia został wykonany prawidłowo, a wyniki badania przedstawi w opinii. Dysponując opinią, możesz przystąpić do następnego etapu – tj. do sporządzenia oświadczenia o przekształceniu i aktu założycielskiego. Mając te dokumenty, możesz wystąpić z wnioskiem o rejestrację spółki.

Przekształcenie w spółkę dofinansowanie. Całkiem niedawno przyjechała do mnie z sąsiedniego województwa pewna pani doktor, która prowadzi przychodnię. Chciała pozyskać do swojej działalności inwestora. Rozmawialiśmy o tym, że dobrym rozwiązaniem będzie przekształcenie przychodni w spółkę z o.o., a potem sprzedaż części udziałów. Z instytucji przekształcenia korzystają ci przedsiębiorcy, którzy prowadząc działalność w oparciu o licencję, zezwolenie, koncesję, chcą przyjąć do tej działalności inwestora.

Przekształcenie w spółkę zezwolenie apteki. O zezwoleniu na prowadzenie apteki chyba jeszcze na tym blogu nie pisałem, ale trochę opowiadałem o koncesji, np. we wpisie Czy warto przekształcić aptekę w spółkę z o. o.?

Kupno przedsiębiorstwa na co zwrócić uwagę. Ja bym zwrócił przede wszystkim uwagę na treść art. 55[4] KC. Warto wiedzieć, że co do zasady nabywca przedsiębiorstwa odpowiada za długi związane z tym przedsiębiorstwem powstałe jeszcze przed jego nabyciem. Ale są wyjątki od tej zasady.

Ile kosztuje przekształcenie w spółkę z o. o. To zależy. Chyba najczęściej najdroższa jest opinia biegłego rewidenta.

Czy dla przekształconej w spółkę działalności będzie nadany nowy NIP. Nowy NIP będzie nadany spółce.

Bardzo często popełniany błąd po przekształceniu

Marcin Bartyński            16 września 2016            Komentarze (0)

Jakiś czas temu opowiadałem na blogu o błędach popełnianych przez przedsiębiorców w trakcie procesu przekształcenia. Błędów, które albo zwiększają koszty tego procesu, albo go wydłużają.

Niestety, przedsiębiorcy także po przekształceniu popełniają błędy, które mogą zwiększyć koszty funkcjonowania spółki.

Jakiś czas temu pomagałem pewnemu przedsiębiorcy z centralnej części Polski przekształcić się w spółkę z o. o. Gdy doszliśmy do etapu sporządzania oświadczenia o przekształceniu, namawiałem owego przedsiębiorcę, żeby do zarządu oprócz siebie powołał także inną osobę. Ów przedsiębiorca nie dał się przekonać, został jedynym członkiem zarządu (będąc jednocześnie jedynym wspólnikiem).

No i gdzieś miesiąc po rejestracji spółki zrobił się problem. Okazało się, że z rachunku bankowego spółki wypłacił sobie pieniądze tytułem wynagrodzenia za jakąś umowę o dzieło wykonaną na rzecz tejże spółki.

Dlaczego jest to problem?

Bo wszystkie umowy zawierane pomiędzy spółką a jedynym członkiem zarządu, który jest jednocześnie jedynym wspólnikiem, powinny mieć formę aktu notarialnego. Pod rygorem nieważności takiej umowy.

Na co zwracasz uwagę przy przekształceniu?

Marcin Bartyński            06 września 2016            Komentarze (3)

Tego bloga czytają farmaceuci, lekarze, właściciele firm transportowych, firm ochroniarskich, kawiarni, sklepów, operatorzy telekomunikacyjni, właściciele elektrowni, stacji benzynowych itp. – po prostu przedstawiciele różnych branż.

No i ci wszyscy przedsiębiorcy chcą się przekształcać w spółkę z o. o.

Wprawdzie procedura przekształcenia jest jedna, ale przekształcenie w ramach jednej branży w niektórych aspektach różni się od przekształcenia w ramach innej branży.

Czasami zwracam czytelnikom bloga uwagę na te niuanse.

Kiedyś opowiadałem o przekształceniu przedsiębiorcy prowadzącego sklep z zezwoleniem na sprzedaż alkoholu i zwracałem uwagę na obowiązek zgłoszenia przekształcenia w urzędzie gminy (miasta). Niewykonanie tego obowiązku będzie skutkować cofnięciem zezwolenia.

Także przekształcenie przedsiębiorcy transportowego rządzi się swoimi prawami. Zasadą jest, że na spółkę w dniu przekształcenie przechodzą zezwolenia, licencje, koncesje. Jednak w tym przypadku licencja transportowa nie przechodzi z automatu na spółkę.

Specyficzne jest przekształcenie przychodni w spółkę z o. o. – po prostu jest tam mnóstwo szczegółów, na które trzeba zwrócić uwagę. Sygnalizowałem ten problem tutaj.

Nie mniej problematyczne może być przekształcenie apteki w spółkę z o. o.

Przy przekształceniu operatora telekomunikacyjnego pojawia się pytanie o zwrot ulgi abonenckiej przy wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

A ty na co zwróciłbyś uwagę przy przekształceniu w ramach swojej branży?