Jak sprzedać lub kupić aptekę? Poradnik

Marcin Bartyński            22 grudnia 2016            Komentarze (0)

Niedawno pojawił się na blogu poradnik o tym, jak sprzedać lub kupić aptekę. Do pobrania tutaj>>>.

Być może mechanizm opisany w poradniku będzie aktualny co najmniej do wejścia w życie nowelizacji prawa farmaceutycznego, a kto wie – może nawet dłużej.

Czy nowelizacja prawa farmaceutycznego uderzy w polskie apteki?

Marcin Bartyński            17 grudnia 2016            Komentarze (0)

Nie dalej, jak przedwczoraj rozmawiałem z panią Aliną, która nie mając wykształcenia farmaceutycznego, od wielu lat wspiera swojego ojca-farmaceutę w prowadzeniu apteki. Jako że ojciec pani Aliny zbliża się do wieku emerytalnego, w niedalekiej przyszłości ma zamiar przekazać biznes swojej córce. Wcześniej jednak chciałby otworzyć drugą aptekę.

Jeszcze wcześniej zadzwonił do mnie pan Andrzej. Opowiadał o tym, że wprawdzie nie jest farmaceutą, jednak z powodzeniem prowadzi kilka aptek. Ma w planach otwarcie kolejnych. Kupił na Podlasiu kawałek ziemi i w ciągu dwóch miesięcy chce wznieść budynek, w którym ma powstać nowa apteka. Chciałby, żeby biznes mogły dziedziczyć po nim dzieci, które też nie są farmaceutami, a które teraz bardzo pomagają mu w jego prowadzeniu.

Po nowelizacji prawa farmaceutycznego powyższe plany nie będą mogły być zrealizowane. Ojciec pani Aliny nie uzyska zezwolenia, ponieważ w województwie liczba mieszkańców jest mniejsza niż 3000 osób na aptekę. Po nowelizacji nie będzie również możliwe przekazanie biznesu pani Alinie. W razie śmierci ojca pani Aliny, zezwolenie wygaśnie, a wraz z nim wyschnie jedyne źródło dochodów jego córki.

Również pan Andrzej nie będzie mógł już rozwijać swojego biznesu. Będzie musiał sprzedać zakupiony grunt. Poniósł koszty wykonania projektu budowlanego i nikt mu już tych kosztów nie zwróci. Całe szczęście, że nie rozpoczął jeszcze budowy. Najgorsze jednak jest to, że apteki zostaną zamknięte wraz ze śmiercią pana Andrzeja. Jego dzieci, które w zasadzie wiązały swoje życie zawodowe z biznesem rodzinnym, będą musiały rozejrzeć się za innym zajęciem.

 

Kolejne zmiany w prawie farmaceutycznym – co z przekształceniem apteki w spółkę z o. o.?

Marcin Bartyński            12 grudnia 2016            Komentarze (0)

Wczoraj mecenas Adam Szurpicki poinformował na swoim blogu o tym, że projekt zmian w prawie farmaceutycznym trafił do Sejmu. 7 grudnia 2016 r. grupa posłów skierowała projekt nowelizacji do laski marszałkowskiej.

Z punktu widzenia przekształceń projekt zawiera bardzo ważną zmianę w stosunku do projektu, o którym opowiadałem przedwczoraj. Otóż w tym sejmowym projekcie wprost przewidziano, że przekształcenie apteki w spółkę z o. o. powoduje wygaśnięcie zezwolenia.

Zatem do polskiego porządku prawnego zostanie wprowadzony kolejny wyjątek od zasady, że koncesja, zezwolenie lub licencja przechodzi na spółkę przekształconą.

Inną zmianą jest wydłużenie terminu wejścia w życie ustawy od dnia jej ogłoszenia – z 7 do 30 dni. Nadal jednak uważam, że jest to stanowczo za krótki termin. Dwa lata temu przygotowywano dużą nowelizację dotyczącą między innymi sklepów internetowych, gdzie przewidziano 6-miesięczny termin. Zmiany w prawie farmaceutycznym są o wiele bardziej doniosłe, a vacatio legis trwa jedynie 30 dni. Można by się pokusić o zaskarżenie tego przepisu do Trybunału Konstytucyjnego.

Jak zauważył mecenas Adam Szurpicki, w grudniu 2016 r. nie przewidziano prac nad projektem zmian w prawie farmaceutycznym. Zatem zmiany będą procedowane najwcześniej w styczniu 2017 r. Zgodnie z kalendarzem posiedzeń Sejmu ustawa może trafić na biurko Prezydenta RP nie wcześniej niż w połowie lub pod koniec stycznia 2017 r. W związku z 30-dniowym vacatio legis, zmiany w prawie farmaceutycznym wejdą w życie nie wcześniej niż w połowie lutego 2017 r.

Wszystko to oznacza, że jeżeli myślisz o przekształceniu apteki w spółkę z o. o., to teraz jest naprawdę ostatni moment, żeby rozpocząć całą procedurę.

PS. Jeżeli myślisz o sprzedaży lub kupnie apteki, to zachęcam do lektury poradnika na ten temat. Możesz go pobrać tutaj >>>.

Jak nowelizacja prawa farmaceutycznego wpłynie na przekształcenie apteki w spółkę z o. o.?

Marcin Bartyński            10 grudnia 2016            Komentarze (0)

Ostatnio coraz głośniej o projekcie zmian w prawie farmaceutycznym. Chodzą pogłoski, że zmiany mają wejść w życie na początku przyszłego roku. Od czytelników dostaję pytania o to, jak nowelizacja wpłynie na przekształcenie apteki w sp. z o. o.

Projekt ustawy nowelizacyjnej jest krótki, bo mieści się raptem na dwóch stronach, ale budzi ogromne emocje. I nic dziwnego. Zgodnie z projektem, ma zniknąć możliwość prowadzenia apteki w formie spółki z o. o.

Autorzy projektu chcieliby, żeby w województwie była co najwyżej jedna apteka na 3 tys. mieszkańców (nowelizacja wprowadza zakaz wydawania zezwolenia, jeżeli w danym województwie liczba mieszkańców w przeliczeniu na jedną aptekę jest mniejsza niż 3 tys.); jednakże istniałaby możliwość otwarcia nowej apteki, jeżeli odległość planowanej apteki do najbliższej funkcjonującej apteki – liczona w linii prostej – wynosiłaby co najmniej 1 kilometr.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, celem ustawy jest zagwarantowanie równego dostępu do usług farmaceutycznych. Jednocześnie tzw. wojny cenowe pomiędzy aptekami są postrzegane jako negatywne zjawisko.

Zaskakujące jest to, że projekt przewiduje króciutki 7-dniowy termin wejścia ustawy w życie od dnia jej ogłoszenia. Moim zdaniem stanowczo za krótko, jak na tak rewolucyjną zmianę zasad zakładania aptek. Pewnie niektórzy przedsiębiorcy prowadzą teraz kosztowne remonty w celu dostosowania lokali do wyśrubowanych wymogów prawa farmaceutycznego, licząc na to, że dostaną zezwolenie. Jeżeli nie zdążą przed wejściem w życie ustawy, mogą mieć poważny problem. Tego typu zmiany powinny wchodzić w życie nie wcześniej, niż 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

No dobrze, a jak ewentualna nowelizacja prawa farmaceutycznego wpłynie na tok przekształcenia apteki w spółkę z o. o.?

Na dzień dzisiejszy uchylam się od publicznej odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli chcesz poznać moją opinię na ten temat, zapraszam do kontaktu prywatnego.

Trzy błędy popełniane przy przekształceniu

Marcin Bartyński            05 grudnia 2016            Komentarze (1)

Kiedyś sporządziłem listę błędów popełnianych przez przedsiębiorców przy przekształceniu w spółkę z o. o. Dzisiaj uzupełnię i rozwinę niektóre pozycje z tej listy.

Za późno sporządzony plan przekształcenia. Tak, można się spóźnić ze sporządzeniem planu przekształcenia. W jaki sposób można popełnić ten błąd? Otóż plan przekształcenia powinien zawierać ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy na określony dzień w miesiącu poprzednim – jeżeli wartość bilansowa została ustalona na dzień 30 listopada, to masz czas do końca grudnia, żeby sporządzić plan przekształcenia.

Ten błąd może kosztować Cię niepotrzebną stratę czasu, pieniędzy, a w skrajnych przypadkach może nawet zamknąć drogę do przekształcenia!

Kiedyś opowiadałem na tym blogu historię o przedsiębiorcy, który spóźnił się z planem przekształcenia.

Przeoczenie dnia przekształcenia. Kulminacją całej procedury jest dzień, w którym następuje rejestracja spółki z o. o. W tym dniu sąd rejestrowy wpisuje spółkę do rejestru. Jest to dzień, w którym spółka staje się stroną umów, koncesji i innych praw i obowiązków przysługujących wcześniej przedsiębiorcy. Ten dzień nazywa się w KSH dniem przekształcenia. Łatwo ten dzień przeoczyć, a konsekwencje tego przeoczenia mogą być opłakane.

Opowiadałem na tym blogu o przedsiębiorcy, który o przeoczył dzień przekształcenia.

Błąd w nazwie spółki. Jeżeli okaże się, że nazwa, którą wybrałeś dla swojej spółki, została wcześniej zarezerwowana przez inną spółkę, to sąd odmówi wpisu przekształcenia do rejestru przedsiębiorców. Niestety, zdarza się, że przed podpisaniem aktu założycielskiego przedsiębiorcy nie sprawdzają w rejestrze przedsiębiorców, czy nazwa, którą zamierzają nadać swojej spółce, nie została już zarezerwowana.

Najpóźniejszym momentem, w którym powinieneś zweryfikować, czy nie popełniasz tego błędu, jest chwila podpisywania u notariusza oświadczenia o przekształceniu i aktu założycielskiego.

Na koniec ciekawostka. Na liście błędów, którą podlinkowałem wyżej, znalazła się pozycja „nieskorzystanie z możliwości wyboru biegłego rewidenta”. Czy wiesz, że jest w Polsce sąd rejestrowy, gdzie właśnie wskazanie we wniosku biegłego z imienia i nazwiska jest poczytywane za błąd? Sąd Rejonowy w Gliwicach jest chyba jedynym sądem, który powołując biegłego, ignoruje prośby wnioskodawców o konkretną osobę.