Przekształcenie apteki w spółkę z o. o. – lista 5 błędów

Marcin Bartyński            28 marca 2017            Komentarze (0)

Z uwagi na procedowanie projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego coraz bardziej popularne stają się przekształcenia aptek w spółkę z o. o.

Jeżeli masz zamiar wdrożyć procedurę przekształcenia w swojej aptece, to zwróć uwagę na błędy, jakie popełniają przedsiębiorcy przekształcani, i postaraj się ich uniknąć:

 1. Notariusz odmówi sporządzenia planu przekształcenia, jeżeli zgłosisz się do niego za późno.
 2. Przeoczenie dnia przekształcenianieprzyjemna niespodzianka dla przedsiębiorcy.
 3. Brak zgody małżonkamoże zniweczyć przekształcenie.
 4. Jesteś właścicielem samochodu? Czy w toku przekształcenia zadbasz o właściwą treść dokumentacji? Jeżeli nie, to możesz mieć problemy ze zmianami w dowodzie rejestracyjnym.
 5. To samo dotyczy właścicieli nieruchomości. Jeżeli nie zadbasz o prawidłową treść dokumentacji, mogą pojawić się problemy w sądzie wieczystoksięgowym.

Czy odpowiedziałeś sobie na następujące pytania, zanim zająłeś się obsługą przekształcenia swojego klienta:

 1. Czy Twój klient jest właścicielem nieruchomości? Czy wiesz, jaką treść powinna mieć dokumentacja, żeby po przekształceniu sąd wieczystoksięgowy nie robił problemów przy zmianie podmiotu w księdze wieczystej?
 2. Czy Twój klient jest właścicielem samochodu? Czy wiesz, jaką treść powinna mieć dokumentacja, żeby po przekształceniu nie było problemu ze zmianą danych właściciela w dowodzie rejestracyjnym pojazdu?
 3. Czy Twój klient jest w związku małżeńskim? O tym, dlaczego odpowiedź na to pytanie jest istotna, opowiadałem we wpisach: Zgoda małżonka na przekształcenie i Czy małżonek musi wyrazić zgodę na przekształcenie? Jeżeli po przekształceniu Twój klient ma zamiar sprzedać wszystkie udziały w spółce z o. o., to czy zadałeś sobie pytanie o to, czy jego małżonek musi także na tę czynność wyrazić zgodę?
 4. Czy Twój klient zatrudnia pracowników? Czy musi ich poinformować o zamiarze przekształcenia?
 5. Czy Twój klienta ma kasę fiskalną?
 6. Jaki jest termin na sporządzenie planu przekształcenia?
 7. Czy wniosek o powołanie biegłego rewidenta lepiej złożyć przed czy po sporządzeniu planu przekształcenia?
 8. Czy Twój klient jest stroną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

Sprzedam biuro rachunkowe

Marcin Bartyński            25 lutego 2017            Komentarze (1)

Jestem w stanie wyobrazić sobie taką sytuację, że właściciel biura rachunkowego obsługującego blisko setkę (lub więcej) klientów myśli o emeryturze i dlatego nosi się z zamiarem sprzedaży biznesu.

Sprzedaż biura rachunkowego nie będzie prostą sprawą, jeżeli jest ono prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wszakże taka transakcja będzie wymagała zgody wszystkich klientów, a nie wszystkim klientom może się to spodobać.

Wręcz idealnym rozwiązaniem tego problemu jest przekształcenie biura rachunkowego w spółkę z o. o.:

 1. przekształcasz biuro rachunkowe w spółkę z o. o. – w momencie rejestracji w KRS spółka staje się stroną wszystkich umów zawartych z klientami. Klienci nie muszą wyrażać zgody na przekształcenie ani na przejście swoich umów na spółkę;
 2. po przekształceniu możesz sprzedać wszystkie udziały w spółce. W ten sposób biuro wraz z klientami stanie się własnością nabywcy.

Jeżeli jesteś zainteresowany nabyciem biura rachunkowego prowadzonego w formie jdg, to zaproponuj właścicielowi wykorzystanie mechanizmu przekształcenia. Całą transakcję warto zacząć od zawarcia umowy przedwstępnej.

Obsługiwałem już transakcje sprzedaży przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu przekształcenia. Jeżeli chcesz porozmawiać ze mną o moich doświadczeniach, to zapraszam do kontaktu.

Czy małżonek musi wyrazić zgodę na przekształcenie?

Marcin Bartyński            11 lutego 2017            Komentarze (0)

Ostatnio zetknąłem się z pewną osobą obsługującą przekształcenia jdg w sp. z o. o. Jakież było moje zaskoczenie, gdy dowiedziałem się, że ta osoba nigdy nie wypytuje swoich klientów o to, czy są oni w związku małżeńskim.

Ja swoich klientów pytam o to zawsze. Jeżeli mówią, że są w związku małżeńskim, to drążę dalej i pytam, czy zawierali jakieś umowy majątkowe, czy sąd orzekał o ich wspólnym majątku. Zazwyczaj takich umów nie zawierają ani nie zapadają żadne orzeczenia dotyczące ich wspólnego majątku.

W efekcie jak przychodzi czas na złożenie oświadczenia o przekształceniu, to zapraszam swoich żonatych klientów (lub zamężne klientki) do notariusza razem z ich żonami (lub mężami). Wszystko po to, żeby te żony (lub mężowie) wyraziły (wyrazili) zgodę na złożenia oświadczenia o przekształceniu.

Brak takiej zgody może skutkować tym, że ktoś kiedyś uzna oświadczenie o przekształceniu za czynność nieważną. Ja swoich klientów nie chcę narażać na takie ryzyko.

Kto zyska, a kto straci na nowelizacji prawa farmaceutycznego

Marcin Bartyński            20 stycznia 2017            Komentarze (1)

Na nowelizacji prawa farmaceutycznego zyskają istniejące sieciówki. Na polski rynek nie będą wchodzić nowe, dla istniejących siecówek nie będzie powstawać nowa konkurencja.

Czasami mówi się o tym, że dzięki nowelizacji prawa farmaceutycznego utworzą się klany farmaceutów. Apteki będą mogły być dziedziczone tylko przez osoby posiadające wykształcenie farmaceutyczne. Nie-farmaceuta nie będzie mógł odziedziczyć apteki.

Kto straci?

Nowelizacja prawa farmaceutycznego uderzy w polskich przedsiębiorców. Nie powstaną polskie sieci aptek. Właściciel czterech aptek nie będzie mógł otworzyć kolejnych. Wiele istniejących aptek upadnie wraz ze śmiercią ich dotychczasowych właścicieli – całe rodziny skupione wokół rodzinnego biznesu i pracujące na jego sukces z dnia na dzień stracą źródło utrzymania.

Stracą właściciele aptek odchodzący na emeryturę. Nie będą mogli sprzedać apteki. Będą zmuszeni do wygaszenia działalności – bez żadnego zysku.

Przede wszystkim stracą pacjenci. Ograniczenie konkurencji sprawi, że ceny leków będą wyższe niż mogłyby być, gdyby nie było ograniczeń.