Najpopularniejsze wpisy i blogi w ciągu ostatniego roku

Marcin Bartyński            29 maja 2017            Komentarze (0)

Dzisiaj zajrzałem do statystyk bloga i wyczytałem, że w ciągu ostatniego roku najpopularniejszy artykuł to ten o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o. o.

Na drugim miejscu znalazł się jeden z najstarszych artykułów na blogu: Plan przekształcenia – wzór – pisany w czasach, gdy byłem jeszcze aplikantem. Wpis jak najbardziej aktualny, chociaż ja dzisiaj stosuję nieco inny wzór:)

Na trzecim miejscu – chyba dzięki odesłaniu z poprzedniego wpisu – znalazł się inny stary artykuł: Kapitał zakładowy spółki przekształconej. Warto wiedzę teoretyczną z tego artykułu uzupełnić sobie o moje praktyczne doświadczenia związane z wysokością kapitału zakładowego, opisałem je we wpisie: Czy ujemna wartość bilansowa jest przeszkodą do przekształcenia?.

Czwarte miejsce zajął wpis Dokumenty potrzebne do przekształcenia. W niektórych wypadkach warto do tej listy dodać plan przekształcenia, postanowienie o powołaniu biegłego rewidenta oraz opinię biegłego.

Wreszcie piąte miejsce: Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. – nie spóźnij się z planem przekształcenia. Temat ten wracał w wielu następnych wpisach.

Blogowe statystyki powiedziały mi także, do których blogów w ciągu ostatniego roku najczęściej trafialiście z mojego bloga (za pośrednictwem linków). Podaję listę ułożoną według największej liczby kliknięć:

  1. Podatki dla prawnika – świetny blog mec. Moniki Markisz; blog nie tylko dla prawników i nie tylko o podatkach;
  2. Legalna apteka – blog mec. Adama Szurpickiego dla farmaceutów; ostatnio zaczął prowadzić drugiego bloga Nowe prawo farmaceutyczne;
  3. Podatki i medycyna – kolejny blog podatkowy, tym razem doradcy podatkowego Bartosza Łukaszczuka – o podatkach w prawie medycznym.

Przekształcenie podmiotu leczniczego w sp. z o. o. – obowiązki wobec NFZ

Marcin Bartyński            23 maja 2017            2 komentarze

Jeżeli rozważasz przekształcenie podmiotu leczniczego w spółkę z o. o. i masz zawarty kontrakt z NFZ, to wczytaj się w ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Znajdziesz tam przepis, który nakłada na podmiot leczniczy obowiązek poinformowania NFZ o zamiarze „dokonania zmian podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności, mających istotny wpływ na sposób realizacji umowy”. Właśnie przekształcenie jest taką zmianą podstaw formalno-prawnych.

Obowiązek poinformowania NFZ o zamiarze przekształcenia należy wykonać najpóźniej na 30 dni przed dniem przekształcenia. A najpóźniej 7 dni od dnia przekształcenia należy przedłożyć NFZ dokument potwierdzający fakt przekształcenia.

Jeżeli nie wykonasz tych obowiązków, narażasz się na karę umowną.

Podejście sądów rejestrowych do uczestników postępowania

Marcin Bartyński            19 maja 2017            Komentarze (0)

Chciałbym dzisiaj  napisać kilka słów o moich doświadczeniach z sądami rejestrowymi w sprawach związanych z przekształceniami. Wspominałem już na tym blogu, jak ważny dla spółki przekształcanej jest dzień przekształcenia – dzień wpisu spółki do rejestru. Że warto przygotować się na ten dzień, gdyż wtedy następuje koniec działalności przedsiębiorcy, a zaczyna działać spółka. Że ma to związek z prawidłowym oznaczeniem faktur, paragonów etc.

I że w związku z tym warto wyznaczyć konkretny termin na dzień przekształcenia i wnosić do sądu o rejestrację spółki w tym konkretnym dniu.

Czasami sąd nie dotrzyma tego terminu z przyczyn od siebie niezależnych. Np. padnie system.

Czasami sąd nie dotrzyma tego terminu z przyczyn od siebie zależnych. Jednemu z moich klientów nie uczyniono zadość prośbie o rejestrację spółki w danym dniu z dwóch przyczyn:

  • okazało się, że w dniu, w którym miała nastąpić rejestracja spółki, cały wydział KRS miał szkolenie. Co prawda przed złożeniem wniosku można było zadzwonić do sekretariatu i próbować się dowiedzieć, czy dany dzień jest realny na rejestrację, jednakże z drugiej strony można się zastanowić nad tym, czy wydział nie mógłby publicznie poinformować o utrudnieniach w rejestracji w danym dniu (np. utrudnieniach związanych ze szkoleniem). Dzień przekształcenia ma znaczenie i naprawdę jest ważny dla przedsiębiorców!
  • drugą przyczyną było wezwanie do 1) przedłożenia planu przekształcenia, postanowienia o wyznaczeniu biegłego rewidenta i opinii biegłego rewidenta lub do… 2) wskazania sygnatury akt, w których ta dokumentacja się znajduje (!!!!!!!). Zaznaczam, że w tej sprawie plan przekształcenia wraz z opinią i postanowieniem o powołaniu biegłego znajdował się w aktach sprawy. Numer sprawy można ustalić w ciągu 5 minut chociażby w biurze obsługi interesanta, nie ma potrzeby wzywać do tego wnioskodawcy. Dzień przekształcenia naprawdę ma znaczenie!

Bardzo często jednak udaje się zarejestrować spółkę w wybranym przez przedsiębiorcę dniu. Między innymi dzięki możliwości skontaktowania się dwa dni wcześniej z referendarzem (na szczęście są jeszcze sądy, w których taka możliwość istnieje), który potwierdzi, że wszystkie dokumenty są poprawne, albo wskaże, co jego zdaniem trzeba poprawić.

Czy aptekarze zdążą z przekształceniem przed wejściem w życie nowelizacji Prawa farmaceutycznego?

Marcin Bartyński            08 kwietnia 2017            Komentarze (0)

Wczoraj zadzwonił do mnie klient będący w toku przekształcenia apteki w spółkę z o. o. z informacją, że Sejm uchwalił aptekę dla aptekarza. Pytał, czy zdąży z przekształceniem przed wejściem w życie nowelizacji.

Akurat moi klienci nie muszą się martwić o zmiany w prawie farmaceutycznym. W ich przypadku procedura przekształcenia jest na tyle zaawansowana, że nawet gdyby ustawa została opublikowana w przyszłym tygodniu (co jest wysoce wątpliwe), to spółki przekształcone zostaną zarejestrowane w ciągu vacatio legis ustawy.

A co z właścicielami aptek, którzy dopiero teraz zaczynają przekształcenie? Zdążą?

Ustawa trafi z Sejmu do Senatu, gdzie najbliższe posiedzenie jest zaplanowane na 20 i 21 kwietnia. Jeżeli ustawa zostanie przegłosowana bez poprawek, to trafi na biurko Prezydenta, a potem zostanie opublikowana w dzienniku ustaw (o ile zostanie podpisana). Od momentu publikacji zacznie swój bieg prawdopodobnie miesięczny okres wejścia w życie ustawy.

Zatem ustawa może zacząć obowiązywać gdzieś pod koniec maja lub na początku czerwca. Za niecałe dwa miesiące.

Dobrze by było, żeby do tego czasu spółki przekształcone zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców. Czy jest możliwe przekształcenie w ciągu tak krótkiego czasu? Jest możliwe, o czym przekonał się mój klient, wymaga to jednak zmobilizowania księgowego i biegłego do szybkiej pracy. Trzeba jednak przygotować się na ryzyko niezdążenia z przekształceniem przed wejściem w życie nowelizacji. Jeżeli ten moment niebezpiecznie się zbliży, będzie można przerwać przekształcenie.

Możliwy jest także inny scenariusz. Ustawa trafia do Senatu, gdzie będą przegłosowane poprawki – potem ustawa musi wrócić znowu do Sejmu, zatem proces legislacyjny nieco się przedłuży, a przedsiębiorcy zyskają dodatkowy czas na przekształcenie.

Przekształcenie apteki w spółkę z o. o. – lista 5 błędów

Marcin Bartyński            28 marca 2017            Komentarze (0)

Z uwagi na procedowanie projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego coraz bardziej popularne stają się przekształcenia aptek w spółkę z o. o.

Jeżeli masz zamiar wdrożyć procedurę przekształcenia w swojej aptece, to zwróć uwagę na błędy, jakie popełniają przedsiębiorcy przekształcani, i postaraj się ich uniknąć:

  1. Notariusz odmówi sporządzenia planu przekształcenia, jeżeli zgłosisz się do niego za późno.
  2. Przeoczenie dnia przekształcenianieprzyjemna niespodzianka dla przedsiębiorcy.
  3. Brak zgody małżonkamoże zniweczyć przekształcenie.
  4. Jesteś właścicielem samochodu? Czy w toku przekształcenia zadbasz o właściwą treść dokumentacji? Jeżeli nie, to możesz mieć problemy ze zmianami w dowodzie rejestracyjnym.
  5. To samo dotyczy właścicieli nieruchomości. Jeżeli nie zadbasz o prawidłową treść dokumentacji, mogą pojawić się problemy w sądzie wieczystoksięgowym.