Czy małżonek musi wyrazić zgodę na przekształcenie?

Marcin Bartyński            11 lutego 2017            Komentarze (0)

Ostatnio zetknąłem się z pewną osobą obsługującą przekształcenia jdg w sp. z o. o. Jakież było moje zaskoczenie, gdy dowiedziałem się, że ta osoba nigdy nie wypytuje swoich klientów o to, czy są oni w związku małżeńskim.

Ja swoich klientów pytam o to zawsze. Jeżeli mówią, że są w związku małżeńskim, to drążę dalej i pytam, czy zawierali jakieś umowy majątkowe, czy sąd orzekał o ich wspólnym majątku. Zazwyczaj takich umów nie zawierają ani nie zapadają żadne orzeczenia dotyczące ich wspólnego majątku.

W efekcie jak przychodzi czas na złożenie oświadczenia o przekształceniu, to zapraszam swoich żonatych klientów (lub zamężne klientki) do notariusza razem z ich żonami (lub mężami). Wszystko po to, żeby te żony (lub mężowie) wyraziły (wyrazili) zgodę na złożenia oświadczenia o przekształceniu.

Brak takiej zgody może skutkować tym, że ktoś kiedyś uzna oświadczenie o przekształceniu za czynność nieważną. Ja swoich klientów nie chcę narażać na takie ryzyko.

Kto zyska, a kto straci na nowelizacji prawa farmaceutycznego

Marcin Bartyński            20 stycznia 2017            Komentarze (0)

Na nowelizacji prawa farmaceutycznego zyskają istniejące sieciówki. Na polski rynek nie będą wchodzić nowe, dla istniejących siecówek nie będzie powstawać nowa konkurencja.

Czasami mówi się o tym, że dzięki nowelizacji prawa farmaceutycznego utworzą się klany farmaceutów. Apteki będą mogły być dziedziczone tylko przez osoby posiadające wykształcenie farmaceutyczne. Nie-farmaceuta nie będzie mógł odziedziczyć apteki.

Kto straci?

Nowelizacja prawa farmaceutycznego uderzy w polskich przedsiębiorców. Nie powstaną polskie sieci aptek. Właściciel czterech aptek nie będzie mógł otworzyć kolejnych. Wiele istniejących aptek upadnie wraz ze śmiercią ich dotychczasowych właścicieli – całe rodziny skupione wokół rodzinnego biznesu i pracujące na jego sukces z dnia na dzień stracą źródło utrzymania.

Stracą właściciele aptek odchodzący na emeryturę. Nie będą mogli sprzedać apteki. Będą zmuszeni do wygaszenia działalności – bez żadnego zysku.

Przede wszystkim stracą pacjenci. Ograniczenie konkurencji sprawi, że ceny leków będą wyższe niż mogłyby być, gdyby nie było ograniczeń.

Idę o zakład, że jest grupa przedsiębiorców, którzy decydując się na przekształcenie, nie badają, jak ono wpłynie na ciągłość pomiędzy działalnością prowadzoną w formie jdg a działalnością prowadzoną w formie spółki z o. o. Czy spółka wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego?

Umowy kredytowe, leasingi, pożyczki.

Podczas wstępnej rozmowy z klientem na temat przekształcenia zawsze pytam go, czy zaciągał kredyty lub czy jest stroną umów leasingowych. Jeżeli tak, to proszę go o ich przesłanie w celu analizy. Zdarza się bowiem, że tego typu umowy przewidują jakieś obowiązki na wypadek przekształcenia, chociażby obowiązek poinformowania o zamiarze „zmiany formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności” (takie określenie na przekształcenie 🙂 ). Niektóre umowy nakładają na pożyczkodawców wręcz obowiązek uzyskania od kontrahenta zgody na przekształcenie i to pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki!

Koncesje, zezwolenia, licencje

Co do zasady spółka przekształcona staje się z automatu stroną koncesji, zezwoleń, licencji przysługujących przedsiębiorcy przekształcanemu. Może przesadzam, ale muszę napisać, że nigdy jednak w 100% nie wiadomo, czy organ, który daną decyzję wydał, nie potraktuje przekształcenia jako pretekstu do cofnięcia tej decyzji. Jakiś czas temu Adam Szurpicki wspominał na swoim blogu legalnaapteka.pl o olbrzymich trudnościach, jakie były stawiane aptekarzom w związku z przekształcaniem spółek cywilnych w spółki komandytowe (w kontekście zezwoleń na prowadzenie apteki).

Może zarzuci mi ktoś nadgorliwość, ale informuję swoich klientów, że nie daję im 100% gwarancji, iż spółka przekształcona wstąpi bezproblemowo we wszystkie koncesje, zezwolenia, licencje przysługujące przedsiębiorcy – nawet wtedy, gdy wiem, że akurat praktyka danego organu w stosowaniu prawa jest już utarta.

Dlatego pożądane jest, żeby przed podjęciem ostatecznej decyzji o przekształceniu co najmniej przedzwonić do urzędu, a także wysłać pismo ze stosownym zapytaniem. I choć urząd nie jest związany informacją udzieloną pisemnie, to jednak mając pisemną odpowiedź w garści (pozytywną, rzecz jasna), komfort psychiczny znacznie się poprawia.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z możliwości, jakie daje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej i wystąpić z wnioskiem o interpretację indywidualną, w której padnie pytanie o opłatę związaną z danym zezwoleniem lub koncesją po przekształceniu.

Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

Pojawiają się pytania, czy przy przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z o. o. należy stosować przepisy o przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę. Ja swoim klientom proponuję stosowanie tych przepisów. Wiąże się to z obowiązkami informacyjnymi wobec pracowników, które trzeba wykonać najpóźniej 30 dni przed dniem przekształcenia. Więcej opowiedziałem o tym tutaj.

Nieruchomość rolna

Właściciele nieruchomości rolnych powinni zachować czujność. Warto zadać sobie pytanie, czy w wyniku przekształcenia Agencja Nieruchomości Rolnych będzie mogła złożyć spółce oświadczenie o nabyciu takiej nieruchomości.

Sukcesja podatkowa

Czy w wyniku przekształcenia dojdzie do sukcesji na gruncie przepisów prawa podatkowego? Co to oznacza? Czy spółka ma prawo żądać zwrotu podatku VAT naliczonego przez przedsiębiorcę?

Zamówienia publiczne

Całkiem niedawno miała miejsce nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych przewidująca pewne procedury na wypadek przekształcenia wykonawcy. Jeżeli jesteś wykonawcą realizującym zamówienie publiczne, powinieneś przy planowaniu przekształcenia wziąć pod uwagę te procedury.

Zanim zdecydujesz się na przekształcenie, poszukaj odpowiedzi na te pytania i wątpliwości.

Jak sprzedać lub kupić aptekę? Poradnik

Marcin Bartyński            22 grudnia 2016            Komentarze (0)

Niedawno pojawił się na blogu poradnik o tym, jak sprzedać lub kupić aptekę. Do pobrania tutaj>>>.

Być może mechanizm opisany w poradniku będzie aktualny co najmniej do wejścia w życie nowelizacji prawa farmaceutycznego, a kto wie – może nawet dłużej.

Czy nowelizacja prawa farmaceutycznego uderzy w polskie apteki?

Marcin Bartyński            17 grudnia 2016            Komentarze (0)

Nie dalej, jak przedwczoraj rozmawiałem z panią Aliną, która nie mając wykształcenia farmaceutycznego, od wielu lat wspiera swojego ojca-farmaceutę w prowadzeniu apteki. Jako że ojciec pani Aliny zbliża się do wieku emerytalnego, w niedalekiej przyszłości ma zamiar przekazać biznes swojej córce. Wcześniej jednak chciałby otworzyć drugą aptekę.

Jeszcze wcześniej zadzwonił do mnie pan Andrzej. Opowiadał o tym, że wprawdzie nie jest farmaceutą, jednak z powodzeniem prowadzi kilka aptek. Ma w planach otwarcie kolejnych. Kupił na Podlasiu kawałek ziemi i w ciągu dwóch miesięcy chce wznieść budynek, w którym ma powstać nowa apteka. Chciałby, żeby biznes mogły dziedziczyć po nim dzieci, które też nie są farmaceutami, a które teraz bardzo pomagają mu w jego prowadzeniu.

Po nowelizacji prawa farmaceutycznego powyższe plany nie będą mogły być zrealizowane. Ojciec pani Aliny nie uzyska zezwolenia, ponieważ w województwie liczba mieszkańców jest mniejsza niż 3000 osób na aptekę. Po nowelizacji nie będzie również możliwe przekazanie biznesu pani Alinie. W razie śmierci ojca pani Aliny, zezwolenie wygaśnie, a wraz z nim wyschnie jedyne źródło dochodów jego córki.

Również pan Andrzej nie będzie mógł już rozwijać swojego biznesu. Będzie musiał sprzedać zakupiony grunt. Poniósł koszty wykonania projektu budowlanego i nikt mu już tych kosztów nie zwróci. Całe szczęście, że nie rozpoczął jeszcze budowy. Najgorsze jednak jest to, że apteki zostaną zamknięte wraz ze śmiercią pana Andrzeja. Jego dzieci, które w zasadzie wiązały swoje życie zawodowe z biznesem rodzinnym, będą musiały rozejrzeć się za innym zajęciem.